X
تبلیغات
زولا
ادرار کردن در حالت ایستاده برای مردان
سلام . تا جایی که میدانم . در کشور ما ادرار کردن در حالت ایستاده برای مردان به لحاظ شرعی عملی نکوهیده تلقی میشود و بیشتر توصیه میشود ( تاکید میشود ) مردان به حالت نشسته ادرار کنند. میخواستم بپرسم آیا واقعا به لحاظ پزشکی ایستاده ادرار کردن اثراث سویی روی دستگاه ادراری و مثانه دارد یا خیر. چون در سفرهایی که به عمده کشورهای اروپایی داشته ام مشاهده کردم که در کلیه دستشویی ها ( خصوصا عمومی ) جایی مخصوص جهت ادرار کردن بصورت ایستاده تعبیه شده است و همه مردان بصورت ایستاده ادرار میکنند. سوال من این است که آیا منع این عمل و یا نکوهیده بودن آن بلحظ شرعی ( حتی اگر تطهیر انجام شود). صرفا جنبه دینی دارد یا اینکه واقعا مضرات پزشکی هم دارد ؟؟  این مورد گزارش علمی مبنی بر توصیه به ایستاده و یا نشسته ادرار کردن, وجود نداره

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد