جهش مایع منی

با سلام و خسته نباشید.سوال من در رابطه با جهش مایع منی است . من مدتی است که به هنگام انزال مایع منی جهش نداشته و تقریبا به آرامی بیرون میریزد.لطفا در این مورد توضیح دهید که آیا بیماری است یا نه؟چون تا چند ماه قبل من در این ضمینه مشکلی نداشتم. سلام
نشانه بیماری نیست. با تمرینات کگل می تونید عضلات اون ناحیه را قوی تر کنید. قبلا در باره این سوال صحبت شده

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد