درد بیضه درهنگام تحریک طولانی مدت و عدم تخلیه

آیا دردی که پس تحریک طولانی مدتی که به تخلیه منجر نشود در بیضه های مرد به وجود می آید خطرناک است؟
اگر این درد بوجود آمد چکار باید کرد؟

 

 

باید توسط پزشک متخصص برسی بشه که علتی وجود داره چون علل درد کیسه های بیضه چندین مورد هست
اما ممکنه بدون دلیل خاصی هنگام مقاربت و یا بعد از آن درد ایجاد بشه

علل درد های بیضه و کیسه بیضه
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=871

تاپیک های مشابه
درد در بیضه ها به هنگام تحریک جنسی
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=9898
مقاربت - درد بیضه
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=8430
مقاربت - درد بیضه
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=7425
درد کیسه بیضه بعد از مقاربت و معاشقه و خود ارضائی
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=7491
درد ناحیه بیضه پس از تحریک زیاد
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=4348
دردبیضه بعد از تحریک زیاد
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=4282
درد بیضه ها-کم شدن درد با مقاربت جنسی
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=3962
خود ارضائی و درد بیضه
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=2929
درد بیضه هنگام آمیزش جنسی
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=1016
با تاخیر در سکس دچار درد در نا حیه بیضه ....
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=49

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد