سوزش و خروج مایع سفید ازمجرای ادرار
سلام

شما دچار عفونت مجرای ادرار شده اید.
1- مایعات زیاد میل کنید.
2- برای درمان رژیم های درمانی زیادی هست ولی بهترین اونها این هست:
آمپول ceftriaxone 250 عضلانی یک بار
مصرف کپسول doxycycline هر 12 ساعت یک عدد به مدت 10 روز
3- داشتن حوصله در درمان این بیماری

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد