دلائل سوزش ادرار مردان( dysuria)

1- التهابات مردان: عفونت مثانه- عفونت پروستات- عفونت مجرا- فرم بدون وجود چرک عفونت مجرا
2-سرطانها: مثانه- پروستات
3- سنگ ها: حالب- مجرا
4- وجود جسم خارجی: کلیه- حالبها- مثانه
5- در دختران نوجوان: التهاب مجرای رحم- عفونت دستگاه ادراری- زگیل تناسلی- سوزاک- کلامیدیام
آبسه غده اسکن- التهاب مجرای رحم غیر اختصاصی- ضربه منجر به التهاب اون منطقه-
6- انسداد: احتباس ادراری- مثانه عصبی

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد