معاینه واریکوسل

اصول معاینه واریکوسل و فتق را لطفا تو ضیح دهید من در یک تست پزشکی در یکی از ازمونهای استخدامی به این مسئله برخورد کردم خوشبختانه مشکلی نداشتم و قبول شدم
ولی معاینه سطحی بود یعنی دکتر متخصص با نگاه کردن به کل الت تناسلی ،شامل بیضه و...
گفتند که شما مشکلی ندارید
سوال اصلی من اینه که ایا برای معاینه دقیق واریکوسل و فتق نیاز به ازمایش دقیق وجود دارد یا با نگاه کردن پزشک می توان فهمید که مشکلی نیست

panjareh, با معاینه و نگاه میتوان فهمید که واریکوسل شما درجه چندم است و آیا برای استخدام مشکلی دارد یا نه؟

برای معاینه فتق و واریکوسل باید پیش پزشک بروید و آموزش نمیتوانیم بدهیم.

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد