مراقبت بعد از عمل واریکوسل
من واریکوسل درجه 3 داشتم و دو هفته ای می شه که عمل کردم. می خواستم بدونم مراقبت های خاصی نیاز دارم.
در ضمن آیا پوشیدن شورت تنگ اثری داره؟ اگه اثر داره تا چه مدت باید بپوشیم؟ تشخیص قدرت منی کی چه مدت بعد از عمل می تونه دقیق تر باشه؟> 
 
 
بعد از سه ماه از عمل جراحی میتوانید راجع به نتیجه جراحی قضاوت کنید
شورت تنگ باعث عدم آویزان شدن بیضه و درد کمتر ناشی از عمل جراحی است و تا سه چهار هفته بعد از عمل کفایت میکند

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد