درد بیضه پس از انزال
شوهرم بعضی مواقع چند ساعت بعد و یا روز بعد از رابطه جنسی بیضه هایش درد میگیرد. البته باید بگویم که ما معمولا به یک بار ارضا شدن راضی نمی شود و 3 بار انزال دارد تقریبا 10 انزال در هفته. آیا این موضوع می تواند مشکل خاصی باشد و یا خیر و آیا این تعداد انزال مشکلی برای او ایجاد نمی کند ؟ درد بیضه های او چه دلیلی می تواند داشته باشد ؟ بیضه هایش از لحا‌ظ ظاهری سالم می باشد. 
 

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد