X
تبلیغات
زولا
اعتدال در آمیزش
یکی از نکات مهم و قابل توجه در امر آمیزش ، رعیت اعتدال است .

برای حفظ سلامت و برخورداری از عمر طبیعی باید به دور از افراط و تفریط در حد نیاز و با دعیت مصلحت ، غرزه جنسی را ارضا کرد ، زیرا همان طور که بی توجهی به این غریزه ناملایمات روحی و رمانی مختلفی را به همراه دارد ، زیاده روی یا تند روی در ارضای آن نیز می تواند منشا بیماریهای مختلف و مشکلات فراوان باشد ، مانند : ضعف اعصاب ، فرسودگی قوا ، آسیب دسیدن اجزای اصلی بدن و پیری زودرس .

پیامبر صل الله علیه وآله در این باره می فرماید :

هر کس بخواهد در این جهان ناپایدار باقی بماند باید هر روز صبح به قدر کافی غدا بخورد و کفش خوب بر پا کند و لباس سبک بپوشد و کمتر با زنان بیامیزد  . « وسائل الشیعه ، ج 14 ، ب 107»

بو علی سینا درباده آمیزش جنسی می گوید :

تا میتوانی آمیزش با زنان را کم کن ، چرا که منی ، آب زندگانی است که در رحم های زنان ریخته می شود .  « فلسفی ، جوان ، ج 2 ، ص 229»

البته نمی توان حد مشخصی برای دفعات آمیزش مشخص نمود ، زیرا این موضوع به قدرت جسمی و شرایط و مقتضیات و میل جنسی  افراد بستگی دارد . صاحب نظران می گویند :

بهترین روش در این باره این است که اجازه بدهیم قدرت و میل طبیعی ف تعداد مقاربت را تحت کنترل در آورد .

واکنش جسمی که متعاقب مقاربت دست می دهد ، بهترین راهنما خواهد بود . اگر کسی پس از مقاربت یا روز بعد از آن شدیدا احساس خستگی کرد ، بهتر است دفعات مقاربت را کم کند ، ولی اگر مقاربت سبب آرامش او شد ، باید بداند که ارتباط های ججنسی او زیاد نبوده است .

نکهته دیگر این که نباید دفعات مقاربت فقط به  میل شوهر باشد ، بلکه باید با آمادگی و عکس العمل زن نیز مطابقت داشته باشد . شوهر به هیچ وجه نباید هنگامی که زنش به علل مختلفق از مقاربت امتناع می ورزد او را مجبد به این کار کند ، بلک باید کوشش کند موقعی را انتخاب کند که همسرش از این عمل اذت بیشتری میبرد .

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد