ختنه زنان

ختنه زنان چه عوارض و خطراتى را به دنبال دارد؟

 

1)درد، خونریزی، شوک، ( این عمل بدون بیهوشی عمومی یا موضعی انجام میگرفته است)

2)نگاه داشتن ادرار به دلیل درد

3)صدمات ارگانی بعلت بی تجربگی جراح تجربی

4)عفونت مکرر

5)درد زیاد بهنگام پریود ماهانه، عفونت دستگاه تناسلی و تخمک ها،عفونت در دستگاه ادرار و کلیه ها

6)ریسک های متنوع در هنگام زایمان ناشی از عفونت و خونریزی و....

7) درگیرى ها و بیمارى هاى روانى حاصل از این امر

8) ایجاد جوش گاه   (اسکار) در قسمت بریدگى ها با طول و گستردگى زیاد

9) مشکلات نازایى، خطرات و مشکلات ناشى از حاملگى و به خصوص زمان زایمان

این عمل از طریق روش هاى مختلفى انجام مى شود. با توجه به نوع انجام این عمل شدت عوارض متفاوت است. وحشیانه ترین روش در کشور هاى سومالى، سودان و همچنین اتیوپى به کار مى رود.

ختنه دختران با چه اهدافى در کشور هاى مزبور انجام مى شود؟

 

1) قوانین و احادیث مذهبی

2) زنانی که ختنه نشده اند، تمایلات افراطی در مطالبه رابطه جنسی دارند. ( از طریق بریدن این قسمت از آلت تناسلی زن، او احساس کمتری پیدا می کند و مردان در انتخاب زمان رابطه جنسی مختار می شوند)

3) زنان ختنه نشده پاکیزه نیستند.

4) ختنه شده ها باکره میمانند و افتخار فامیل که پیش از ازدواج رابطه جنسی نداشته اند، می مانند.

5) بریدن این بخش، زن را بهنگام زایمان حمایت می کند.(درصورتی که به تجربه و با اتکا به دانش پزشکی مشکلات و ریسک های بریدن مجدد این بخش بسیار بزرگتر و تهدیدی برای زایمان طبیعی و بی خطر می باشد.

6) روح خبیث در این بخش از آلت تناسلی زن نهفته است و می بایستی آنرا از میان برداشت و این عمل به تولد بچه یاری می رساند.

7) زنان ختنه نشده کرم هائی دارند که توسط سوراخ باز آلت تناسلی میتواند به داخل بدن زن نفوذ کنند.

8) این عضو زن در هنگام ارتباط جنسی به آلت تناسلی مرد ضربه میزند و می تواند مرد را خواجه کند.

9) گفته می شود که بریدن این بخش از بدن زن، او را در دوباره زائی حمایت می کند.

13)مفید بودن از لحاظ بهداشتى

14)نگهدارى از باکرگى دختران جوان تا زمان ازدواج

15) کنترل تمایلات جنسى دختران تا قبل از ازدواج براساس سنت قدیمى آفریقایى - آسیایى

16) اطمینان دادن به شوهر آینده از جنبه پاک بودن دختر

17) زیباگرایى و بهداشتى بودن بدن دختر

آمار ها چه می گویند :

طبق آخرین آمارگیرى سازمان جهانى بهداشت تقریباً بیش از صد و شصت میلیون نفر از زنان (اعم از کودک، نوجوان و جوان) در بیش از سى کشور آفریقایى و آسیایى ختنه شده اند به جرات مى توان گفت روزانه تعداد زیادى از دختربچه هاى بى گناه بین سنین 1 تا 5 ساله در کشور هاى ذکر شده ختنه مى شوند. در آفریقا این سنت قدیمى توسط افراد مسن و مذهبى در روستا ها یا نقاط دورافتاده از شهر ها انجام مى گیرد.قابل ذکر است تحقیقات گسترده و جامعى توسط محققین و متخصصین اطفال، زنان و زایمان، روان شناسان به خصوص استادان ادیان مختلف (اعم از مسیحى، یهودى و مسلمان) پیرامون مسئله ختنه زنان از طرف سازمان جهانى بهداشت صورت گرفته است. طبق این بررسى ها در هیچ یک از آیات قرآن و قسمت هاى مختلف کتاب انجیل و یا سایر کتاب هاى آسمانى ختنه زنان توصیه نشده است. هر کسى که دستور اسلام را منبع انجام این عمل وحشیانه قرار مى دهد با عدم اطلاع از دستورات مذهبى، عوام فریبى و یا عقاید شخصى و سنت عقب افتاده آنها مرتبط است. سازمان جهانى بهداشت سنتى بودن قضیه را تنها دلیل این عمل ذکر مى کند و آگاهى کامل از غیرمذهبى بودن انجام این عمل را به تمام کشور هاى عضو سازمان  ملل ابراز داشته است.

* محققان از هر زن یا مردى در هر کجاى دنیا خواسته اند که:

1- به غیرقانونى بودن این عمل حتى در کشور هایى که این عمل انجام مى شود توجه کنند.


 
2- صد درصد آن را با حق و حقوق در سلامتى اطفال، دختران و زنان مغایر بدانند.

3- انجام این عمل مغایرت کامل با حقوق بشر، در هر نقطه از دنیا دارد.

 

http://Www.MansourGhiyamat.BlogSpot.Com

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد