X
تبلیغات
زولا
تاثیرات رسانه های گروهی

تعجبی ندارد اگر بگوییم که نوجوانانی که در تلویزیون برنامه های این چنینی زیاد تماشا می کنند، بیشتر معتقد اند که روابط جنسی قبل ازازدواج با افراد مختلف بدون رعایت کردن مسائل جلوگیری ازحاملگی و بیماری ها، بی زیان و حتی گاهی مطلوب است. با این یافته متوجه می شویم که اکثر نوجوانان قادربه تشخیص دادن و فرق گذاشتن بین روابط جنسی بدون عواقب درتلویزیون و روابط جنسی خودشان نیستند. نوجوانان به طرز بی رحمانه ای با بمبارانی از برنامه ها، تبلیغات و تفریحات و حتی انواعی از موسیقی جنسی در تلویزیون مواجه می شوند. والدین باید ازاین مسئله آگاهی یابند و نوجوانانشان را برای برخورد با این مسئله آماده کنند. آن ها باید بیابند که چه چیز باید در عوض این مسئله جزء مسائل آموزشی فرزندانشان قرار گیرد. گاهی مقدار وسیعی از اطلاعات متناقض به نوجوانان ارائه می شود. ضروری است که والدین به نوجوانانشان کمک کنند تا بتوانند مهارت های فکری را در خود تقویت کنند تا قادر گردند اطلاعاتی را که می بینند یا می شنوند تحلیل کنند و خود را از انتخاباتی که سلامتیشان را به خطر می اندازد حفظ کنند.

 

http://Www.MansourGhiyamat.BlogSpot.Com

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد