آمپول بازی بچه ها!!

بچه های ۳ تا ۶ ساله عاشق دکتر بازی هستند و گاهی حین دکتر بازی می خواهند همدیگر را معاینه کنند و یا به هم آمپول بزنند! در این گیرودار گاهی اعضای بدن همدیگر را می بینند. بسیاری از والدین نسبت به این جور رفتارها واکنش بسیار شدیدی نشان می دهند. یادتان باشد در این جور مواقع دعوا و سرزنش بسیار شدید اصلا راه حل مناسبی نیست. فکر نکنید این جور رفتارها با قصد و غرض جنسی صورت می گیرد و یا به روابط جنسی منجر می شود. فقط در صورت دیدن این صحنه ها فورا نزد بچه ها بروید و بگویید خب حالا بیا به دست دوستت آمپول بزنیم و یا دندانهایش را معاینه کنیم تا حواس بچه ها پرت شده و ماجرا فیصله پیدا کند. بعد سر فرصت با فرزندتان صحبت کنید. به او بگوئید میدانید او نقش دکتر را بازی کرده و می خواسته به دوستش آمپول بزند اما او دیگر بزرگ شده و باید بداند این نواحی خصوصی محسوب می شود و باید از دید سایر افراد پوشیده بماند. بنابراین او نباید لباس دوستش را کنار زده و به او آمپول بزند. بجای اینکار می تواند به دستش آمپول بزند. با این توضیحات شما او را از انجام مجدد چنین کاری منع می کنید و محدوده بازی را برایش مشخص می کنید بدون اینکه او احساس گناه بکند. این سنین برای توضیح رفتارهای خوب و بد نیز مناسب است و باید به او توضیح دهید مجاز نیست به نواحی تناسلی آدمها دست بزند و باید حریم را رعایت کند. ضمنا به او بگوئید دیگران هم حق ندارند به ناحیه تناسلی او دست بزنند و اگر کسی اینکار را انجام داد بخصوص اگر که او حس کرده اینکار با منظور بدی و یا حالت نامناسبی انجام شده است طرف مقابل را از اینکار منع کرده و فورا این مسئله را به شما اطلاع دهد. به او بگوئید اگر کسی چنین کاری کرد شما ازدست فرزندتان ناراحت نمی شوید و هر نوع رفتار نامناسب و ناراحت کننده ای را در این زمینه بدون ترس و نگرانی به شما بگوید.

 

http://Www.MansourGhiyamat.BlogSpot.Com

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد